یکشنبه, 24 آذر 1392 ساعت 09:13

لیست مراکز خرید در ارمنستان

لیست مراکز خرید در ارمنستان

List of shopping centers in Armenia

به منظور راحتی گردشگران برای دسترسی آسان به مراکز خرید ارمنستان در اینجا لیست مراکز فروشگاه هایی که برندهای معروف پوشاک را در امنستان بفروش میرسانند ذکر کرده ایم.

اسکادا Escada : فروشگاه پوشاک زنانه - آدرس: خیابان هانراپتوتون 51/53

مانگو Mango : فروشگاه پوشاک زنانه - آدرس: خیابان آبوویان 21

ماکس مارا Maxmara : فروشگاه پوشاک زنانه - آدرس: خیابان ماشتوتس 41

موتیوی Motivi : فروشگاه پوشاک زنانه - آدرس: خیابان آبوویان 36

مادرکر Mothercare : فروشگاه پوشاک و وسایل نوزادان - آدرس: خیابان هانراپتوتون 51/53

ناف ناف : فروشگاه پوشاک زنانه - آدرس: خیابان تومانیان 37

نکست Next : فروشگاه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه - آدرس: خیابان آمیریان 13

پوما Puma : فروشگاه پوشاک اسپورت مردانه، زنانه و بچگانه - آدرس: خیابان تریان

 

  آدیداس Adidas :   فروشگاه پوشاک اسپورت مردانه، زنانه و بچگانه - آدرس: خیابان آرامی 3 (ابتدای خیابان آبوویان)  

 

 باگززا Bagozza :  فروشگاه پوشاک مردانه - آدرس: خیابان هراچا کوچار 11

 

 بیسیک هوس Basic house : فروشگاه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه - آدرس: خیابان باباجانیان 4/12

 

کللینز Collin's : فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه - آدرس: خیابان ماشتوتس 41

 

سلیو Celio : فروشگاه پوشاک مردانه - آدرس: خیابان تومانیان 24

 

دبنهامز Debenhams : فروشگاه پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه - آدرس: خیابان تریان 66

 

دی اند جی بچگانه D&G : فروشگاه پوشاک بچگانه - آدرس: خیابان نعلبندیان 13

گس Guess : فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه - آدرس: خیابان هوسیسا این 6/1452

منتشرشده در مراکز خرید ارمنستان